Styreleder

Brede Bredesen Opset

Styremedlem - økonomi

Roger Helgeberg

Styremedlem

Nina Madshus Paaske

Trenerkoordinator

Gjermund Holt

Spillerutvikler

Fredrik Tidemandsen Larsen

Baneansvarlig

Navn Navnesen